Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met heel zijn ziel. Ik blijf nog altijd hopen, dat De Heer hem zelf geneest. Zijn vrede keert niet weer Voor dat geschiedt. Komt Petrus met hem mee hierheen?

A n d r e a s

Ik had hem reeds verwacht, ’t Bezoek bij Simon zou Van korte duur slechts zijn, want d’Opperherder wou Voor morgen een bijeenkomst der Apost’len. ’t Scheen Hem nodig.

Thomas

’t Is ook nodig. Om Johannes ’tmeest. A n d r e a s

Hij zag hen ’t liefst bijeen in Jozef’s huis en zond Ons daarheen om zijn komst te melden.

Thomas

En gij vondt

Hem thuis?

A n d r e a s

De samenkomst kan daar zijn. Magdalena

Moog’ de geest

Des Heilands daar met zijn Apostel zijn!

Thomas

Hij staat

Johannes bij!

{Petrus en Johannes komen binnen.)

Petrus {Tot Andreas)

Was Jozef thuis?

Sluiten