Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johannes

't Was, of een stil verwijt Van verre tot mij doordrong; of des Meesters geest Mij zocht in ’t vreemde land — ver van het Vaderhart. Misschien is in mijn twijfel en in al mijn smart Mijn liefde toch voor Hem niet groot genoeg geweest.

(Maria komt met de moeder van Judas.)

Moeder van Judas

Waarom brengt gij mij hier? Hier is de Hel toch niet!

Johannes Wat zoekt gij vrouw?

Moeder van Judas

Gij hoort het toch. Ik zoek de Hel. Daar wil ik zijn. Daar moet ik zijn. Daar hoor ik. Fel Begeer ik daar te zijn...

J a c o b u s

In Jezus’ naam gebied

Ik, dat de geest des Duivels u terstond verlaat.

Moeder van Judas

’k Ben geen bezetene. Ik ben mij klaar bewust Van wat ik wil en zoek. Ik haat uw stille rust.

Ik hoor daar, waar een mens de vrede gans verlaat.

Magdalena

Kom tot uzelf. Geen mens zoekt toch de duisternis Der Hel. De Hemel kan slechts de bestemming zijn Van ’t kind van God.

Moeder van Judas

Van u! Van hem niet. Al het mijn Geef ik om hem. Ik wil slechts wezen waar hij is.

Sluiten