Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johannes Wie zijt gij vrouw?

Moeder van Judas

Kent gij mij niet? Zie goed! Gij ziet De moeder van het kind, dat zich om Hem verhing.

Maria (zacht)

Zo is het niet.

Moeder van Judas

Zo is het wél, want hij verging Van angst voor Hem en zag een andre uitweg niet Die hem bevrijden kon, dan in een snelle dood.

Maria

Zoek weer den Heiland, tot uw liefde vrede vindt.

Moeder van Judas

Ik wil uw zoon niet. Ik verlang mijn eigen kind. Daarvoor laat ik Hem los.

Johannes (stamelend)

Dit offer is te groot.

Moeder van Judas

(even Johannes aanziende)

Neen! Gij verstaat het niet. Nooit is het groot genoeg Het offer van een moeder. Hij kan niet terug.

Ik weet, hoe Christus zelf u zei: er is geen brug Die van de Hemel naar de Hel voert. Wat hij vroeg, De rijke man — die droppel water voor zijn mond, Die reeds verschroeide, kreeg hij niet. Zij was te breed, Zij was te diep de kloof. Voelt gij dan niet, boe wreed Dit is....

Sluiten