Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria

Te breed, te diep voor mensen...

Moeder van Judas

Maar ik vond

De brug. Ik zal er over gaan... Ja ik kom ras

Bij u mijn kind! Ik geef mijn God voor u. De Hel

Ontsluit zich dan voor moeder ook...

{tot Johannes)

Ik hoorde ’t wel,

Dat woord, dat ook mijn laatste hoop verbrak. Ik was Verscholen in de struiken van de Hof en streed Daar voor zijn ziel en bad vergeving van den Heer. Ik smeekte als moeder daar: neem Gij hem weer In uw genade op; hij wist niet wat hij deed.

Toen hoorde ik de vraag daar van den hovenier: „Zou er een Hemel zijn, die nog erbarming heeft? Verwacht gij ander loon, dan wat de Satan geeft?” Wat was uw antwoord toen?

{In wanhoop tot Maria zich wendend.)

Waarom brengt gij mij hier

{Zij zakt in een. Maria Magdalena verzorgt haar met Maria.)

Maria

’k Zocht u, mijn zoon, ginds in Gethsemane.

Ik wist: gij hadt mij nodig en ik zocht u daar.

’k Vond u niet meer. Dat was Gods weg, want ikvondhaar, Zoals gij haar nu hier ziet.... en ik nam haar mee Hierheen naar u. Ik had een stille hoop, dat zij Hier rust zou vinden...

Moeder van Judas

{Weer bijgekomen en weer overeind.)

Hier? Voelt gij, hoe vreeslijk ’t is Voor mij om hier te zijn? Hier, waar ik alles mis en niets terugvind.

Sluiten