Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dezelfde uitgevers verscheen mede:

JOB. Bijbels spel van strijd en bevrijding, door Ds J. D. van C a 1 c a r, met masker van Dirk Verèl.

Zn J ob spreekt tot ons de mens, zoals hij door de eeuwen heen op zijn vragen van God geen antwoord krijgt Maar niet de mens, die daarom eindigt met te zeggen: er is geen God, Hier brengt het zwijgen van God den beproefde aan het einde van zijn strijd tot de erkenning van Gods majesteit en daarin tot vertrouwen. — Kostelijk geschenkboekje. Prijs / —• (Voor opvoering als lekespel is bij aanschaffing van 10 exemplaren & 75 cent het opvoeringsrecht vrij.)

'n Bewerking dus van de prachtige Jobéide, oud, maar altijd weer nieuw.

(Nieuwe Stemmen v. d. Vrije Gemeente.) Het is mooi in alle opzichten: taal, opbouw der gedachten, enz. Tallozen in onze tijd vinden in de Oud-Testamentische figuur van Job iets of veel van zichzelf terug. Als jongeren dit spel leren en uitbeelden en ze komen tot een zo diep mogelijk verstaan — dan zal het waarde hébben voor heel hun leven. (Ons Godsdienstig Leven.)

REBECCA. Bijbels spel door D. A. Cramer-Schaap.

Prijs ƒ i.—. (Voor opvoering als lekespel is bij aanschaffing van 8 exemplaren a 75 cent het opvoeringsrecht vrij.)

DE TERUGKEER VAN DEN VERLOREN ZOON, Spel van André Gide. Met maskerontwerp van Dirk Verèl.

Prijs ƒ i.—

BIJBELSE ZANGSPELEN, ten dienste van het jeugdwerk, door Ds. H. de Groot. I: Van Listeling tot Strijder Gods; II: Ruth de Moabitische. Beide spelen in één boekje f 0.35;

bij 50 ex. k f 0.30; bij 100 ex. a / 0.25

Opvoeringsrecht steeds opnieuw bij de Uitgevers aan te vragen. MATTHIAS, DE STRUIKROVER. Kerstspel van Ds. H. de Groot. Prijs f 0.25; voor opvoering bij 10 ex. k f 0.20;

bij 25 ex. è / 0.15

Opvoeringsrecht steeds opnieuw bij de Uitgevers aan te vragen. DE ANGST VAN HERODES, Kerstspel van D s. H. de Groot. Prijs ƒ 0.25; voor opvoering bij 10 ex. k f 0.20, bij

25 ex. & f 0.15

Opvoeringsrecht steeds opnieuw bij de Uitgevers aan te vragen. OPSTANDING. Bijbels Paasspel, door W. C. J o 11 e s

Prijs ƒ 1.—

ADVENT. Spel van verwachting, door W. C. Jolles (Schrijfster van „Opstanding” en „Hans”) . ... f 1.25 DE GEBOORTE ONDER HET KRUIS, Kerstspel van E 1 s e Moegelin, bewerkt door Joh. Frevel, met afz.

muziek van Dombrowski ƒ 1.25

Opvoeringsrecht aan te vragen bij de Uitgevers.

HET VISIOEN VAN KAÏN, Spel in drie bedrijven door R.

Oostra f 1.25

Opvoeringsrecht aan te vragen bij de Uitgevers.

KAlN EN ABEL, Bijbels Kerkspel door D s. E. D. Spelberg / 0.50

DE VERLOREN ZOON, Bijbels spel doorDs. E. D . Spelberg f 0.50

EEN MENS, Religieus maskerspel van Dirk Verèl / 1.25

Sluiten