Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VEELVULDIG ONNOODIG GEBRUIK VAN BRILLEN

den oorsprong der soorten, en de lichttheorie van Newton; de eerste niet meer te handhaven tengevolge van de waarnemingen en opvattingen van de moderne biologen, de tweede als gevolg van de relativiteitstheorie van Einstein.

De bedenkingen tegen de accomodatie-theorie van Helmholtz en Donders zal ik straks uitvoeriger behandelen. Voorloopig bepaal ik mij tot mijn eigen waarnemingen bij de laatste serie keuringen van dienstplichtigen.

Vooraf zij gezegd, dat ik overal waar ik dit noodig achtte skiaskopisch onderzoek deed, als controle van den brekingstoestand van de oogen.

Laat ik nu enkele grepen doen uit het groot aantal myopen ter keuring, bij wie ik, op de door mij aangegeven wijze, als t ware stante pede, hun myopie belangrijk verbeteren kon.

Op 15 en 16 April 1935 heb ik het volgende waargenomen bij 2 gekeurden (zegge keurlingen).

A draagt een bril voor beide oogen van Sph. —2 D.

Vis. O. D. S. z. gl. = »/►

Door er op te wijzen, dat hij in staat is scherper te zien werd binnen eenige minuten, zonder glazen:

Vis. O. D. S. = 1/2, d.w.z. driemaal verbeterd.

B. draagt een bril Sph. —3 voor beide oogen.

Vis. O. D. z. gl. = V10-

Vis. O. S. z. gl. == Ve-

Ook bij dezen kreeg ik als het ware onmiddellijk, door overtuigende redeneering, en door aanwending van een schijnhulp met een glas van slechts Sph. —0.75 voor het r. oog (1. oog gesloten) een verbetering van Vis. O. D. = 1/10, op Vis. O. D. = 3/4 foutief; een dusdanige verbetering die niet alleen aan het zwakke glas toegeschreven moet worden doch ook aan een psychisch en invloed.

Ware mij den tijd daartoe gegeven dan had ik, daarvan ben ik overtuigd, in beide gevallen den visus tot */6 = I, d.w.z. = volle visus kunnen brengen.

23 April.

Keurling draagt een bril bdz. Sph. —2.

Vis. O. D. S. z. gl. = l/« f.

Met een misleidend glas van Sph. —0.5 D. wordt de visus op = ®/6 gebracht. Dus: Onmiddellijk verbetering van myopie van 2 D. op 0.5 D.

Sluiten