Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VEELVULDIG ONNOODIG GEBRUIK VAN BRILLEN

24 April.

Keurling draagt een bril bdz. Sph. —1.

Vis. O. D. z. gl. = 113.

Vis. O. S. z. gl. = Vs-

Door aanmoediging krijg ik den visus, zonder glazen, in een ommezien tot = ®/6.

Op denzelfden dag.

Keurling Vis. O. D. = ®/6.

Vis. O. S. = Vs-

De visus van het 1. oog wordt hier eveneens door mijn aansporing, zonder dralen, opgevoerd tot = ®/6.

Op denzelfden dag deed zich ook een geval van amblyopie voor, waarschijnlijk door scheelzien in de jeugd, nl. Vis. O. S. = V6 f- waarbij skiaskopisch geen refractieanomalie aanwezig was en waar ik door toespreking de tekortkoming v/d gezichtsscherpte op het 1. oog onmiddellijk van = 1/6 f. tot = 1/2 f. verminderen kon.

De oppositie zal tegen deze oogenblikkelijke verbeteringen van den visus willen aan voer en dat dit berust op simulatie. Dit gaat echter niet op, tenminste gewoonlijk niet, zooals blijkt uit het volgende. Het vorige jaar keurde ik nl. een dienstplichtige die voor den militairen dienst afgekeurd zou hebben moeten worden wegens onvoldoenden visus.

Skiaskopisch vond ik echter geen refractie-anomalie.

Door misleiding met een stel positieve en negatieve glazen, waarvan de brekingskracht tezamen O. dioptr. bedroeg, kon ik echter vollen visus bij dezen verkrijgen, waardoor hij goedgekeurd kon worden.

Ik hield hem echter voor een simulant en teekende hem op het z.g. keuringsbriefje als zoodanig aan. Met deze noteering kwam hij bij den voorzitter van den keuringsraad en deze onderhield hem over dit schijngedrag. Zeer verbaasd was toen de gekeurde over deze opmerking, daar hij zich niet bewust was te hebben willen simuleeren. Bovendien wilde hij niets liever dan in dienst treden, daar hij reserve-officier wilde worden.

Hieruit zien wij hoe voorzichtig de keurende geneesheer met zijn conclusies betreffende de subjectieve gegevens van den keurling aangaande de gezichtsscherpte moet zijn, waar zooals in dit geval, deze, ten gevolge van onbewuste psychogene hypertonus van de accomodatie, i°. onnoodig ongeschikt verklaard

Sluiten