Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARING DER MEDISCHE TERMEN

adaequaat, overeenstemmend;

automatisme, verrichtingen die automatisch geschieden; accommodatie van de lens, vermogen van de lens op verschillende af standen te zien;

aetiologie, leer van de oorzaken der ziekten; amblyopie, onduidelijk zien;

ametroop, afwijking van de normale breking der lichtstralen in het oog, analoog, overeenkomstig; anomalie, afwijking van den regel; arteria, slagader;

arteria carotis communis, hoofdslagader aan den hals; arteria centr. retinae, centrale slagader in het netvlies; astigmatisme, ongelijke breking van de lichtstralen in twee ten opzichte van elkaar loodrechte meridianen van het oog; asthenopie, spoedige vermoeidheid van de oogen; binoculair, twee-oogig;

blepharo-spasmus, kramp van de oogleden;

cataract, vertroebeling van de lens;

claudicatio intermittens, hinken met tusschenpoozen;

clonische kramp, onregelmatige kramp;

collaterale bloedsomloop, zijwaartsche bloedsomloop;

coördinatie, samenordenend;

convergeeren van de oogen, binnenwaarts richten van de oogen, cornea, hoornvlies van het oog;

deductieve methode, bewijsvoering door logische redeneering;

D = dioptrie, een brillemaat in de oogheelkunde, door Donders ontworpen;

dyspnoe, ademnood;

emmetroopoog, oog met een normale breking der lichtstralen; entelechie = het doel in zich hebben; heterogeen, van ongelijken aard;

homunculus naar Paracelsus, een naar de voorschriften van P. in het leven te roepen menschje; hypermetropie, verziendheid;

hypertonus = overmatige spanning der bloedvaten;

ideoplastie, lichamelijke (ver)vorming door de gedachte (idee);

inductieve methode, proefondervindelijke methode;

innervatie, prikkeling van de zenuwen;

laesie, letsel;

larynx, strottenhoofd;

leucocyten, witte bloedlichaampjes;

Sluiten