Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VEELVULDIG ONNOODIG GEBRUIK VAN BRILLEN

mechanistische denkwijze, is de leer die de levensverrichtingen wil verklaren als scheikundige en natuurkundige processen en die dus de levensfuncties uit een materialistisch oogpunt beschouwt. In tegenstelling daarmee zijn de opvattingen der psychologen (neo-vitalisten), die aan de ziel een souvereine invloed op de lichamelijke uitingen toekennen;

metaphysica, wetenschap van het bovenzinnelijke; moment in aetiologisch m., ziekte veroorzakende factor; myopie, bijziendheid; oesophagus = slokdarm;

organisch product, voortbrengsel uit de levende natuur; occult, verborgen; pathologie, ziekteleer;

Paracelsus, arts en natuuronderzoeker in de middeleeuwen; pharynx, keelgat;

physiologie, leer der levensverrichtingen;

presbyopie, vermindering van de acconamodatie op ouderen leeftijd; psychologie, zielkunde:

paraphysiologie, het bovenzinnelijke in de physiologie; psychogeen, door de ziel verwekt;

refractie-anomalie, brekingsafwijking van de lichtstralen in het oog; retina, netvlies van het oog;

salus aegrotantis suprema lex = het hei! van den zieke is de hoogste wet; sclera, lederhuid van het oog;

skiaskopie, bepaling van den brekingstoestand van het oog met het schaduwbeeld; somatisch, lichamelijk; spasmophilie, neiging tot kramptoestand; spasme of spasmus, kramp; spasmophilie = nijging tot kramptoestanden; strabismus, scheelzien;

stridor laryngis, kramp in het strottenhoofd; synthetische bereiding, kunstmatige bereiding; n. sympathicus = nervus symp., een zenuw voor de stofwisseling; synchroon, gelijktijdig;

S — 3 D beteekent spherisch glas van 3 dioptriën negatief;

S + 3 D id. van 3 dioptriën positief;

teleologie, leer der doelmatigheid van de inrichting der wereld; tic convulsif, krampachtige gelaatsvertrekking; tonisch van tonus, aanhoudende kramp;

totaliteitsbeschouwing, beschouwing van het geheel der verschijnselen; trauma, letsel;

ureum, bestanddeel van de urine;

vegetatief zenuwstelsel, dienende voor de stofwisseling; vicarieeren, plaatsvervangen;

visus, gezichtsscherpte uitgedrukt in breuken bijv. visus e/12 = % = de helft van de normale gezichtsscherpte. v. of visus */« — 1 == volle gezichtsscherpte.

Sluiten