Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straks een onervaren visch het opslokt. Dan is het daarmee gedaan en heb ik nog maar te rekenen met het stuk dat van mij rest. Dan moet ik het leven zoo goed als opnieuw beginnen. Ik zou toch willen weten waaraan ik dat te danken heb.

Het stuk aan den draad zag een gestalte waarvan het schrok. Het was een karper, oud en dik, die van smullen hield. Een lidteeken aan zijn kaak toonde dat hij ervaring had van wormen en van haken, zooveel ervaring had hij dat hij nauwkeurig wist wat hij moest doen of laten. Hij hield den mond open zoo dicht mogeüjk bij den worm, maar hij hapte niet, hij verkende en onderzocht waar de scherpe punt kon schuilen. Toen hij die ontdekt had knabbelde hij aan den anderen kant een beetje van den worm af. De draad spande en trok, de karper wist dat dit maar een verlokking was. Hij naderde weer voorzichtig en trok iets af van den anderen kant. Met een ruk schoot de haak op door de ruimte, het stukje worm, dat er aan geregen was, werd dubbel gedrukt en er vaster aan gezet.

De worm in het blik kromp van de pijn en zuchtte: Het is nu gauw gedaan.

Ja, zei zijn metgezel, ik geloof het ook, want

Sluiten