Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoorde dat het daarbinnen nog betrouwbaar was. En de klok van den toren in de duisternis galmde dat de nacht al een half uur verder was gegaan.

Aan den ingang van de nauwe winkelstraat keek hij naar de lantaarns in rechte rij en dacht of zij niet nutteloos brandden, want alle ramen waren toe met slot en grendel. Er lag op een andere plek een juffer met wenschen naar kant en lint in dezen winkel, maar alle waren hier te koop konden rusten tot zij weer opgenomen werden, ingepakt of weggelegd. Wat baatte dan het licht anders dan den steenen en wat hadden de steenen er aan, af gesleten door zooveel zolen? In deze winkelstraat had een waker niets te doen, in de volgende niet anders dan een sleutel op te rapen, wie weet wat ongerief of verlies. Maar zoodra hij uit de straat kwam, moest hij weer onderzoeken. Er lag iets midden op het plein, dat was een hoed. Was hier gevochten? Was iemand hier op den loop gegaan? Hij schouwde rond, maar de straten die er uitkwamen keken hem rustig aan. Hij nam het ding op, een heerenhoed, hij het het weer vallen, voor verliezer of voor straatveger, niet voor hem. Toch kon het zijn, dat de man zonder hoed ergens anders de rust verstoorde.

Sluiten