Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je eens wat zien. Dat deerntje kiest zich straks een man. Komen jullie allemaal hier om te wedden zooals de rijkelui doen, ik ben geen bookmaker, maar een eerüjke loterijman met het rad van de fortuin. Hier kan je de namen van de mannen lezen, zet je geld op een daarvan en als die wordt uitverkoren, krijg je twintigmaal zooveel terug, en zoo verdient een ander er ook wat aan. Hij had zoo’n vroolijke stem dat niemand die kans missen wilde, alle menschen namen een lot, het geld rammelde in de bus.

Stilte, riep de stem achter het stadhuis, hier komt de blaag. Allee, mijn jongen, moed gevat.

Het orgeltje zette in: Aan den oever van een snellen vliet. Een jongeheertje kwam te voorschijn naast het wijnhuis, keurig in blauw fluweel en zijn hoed wat scheef. Papa daar op de stoep kruiste de armen en keek grimmig met diepe rimpels. De blaag liep aarzelend met zijn handen dichtgeknepen, hij schokte zijn hoofd en hij stotterde: Dag, juffrouw. Zijn mond met tanden bleef open staan. Colombine keek naar zijn schoenen, maar zij had zijn tanden wel gezien. Wat naar, zeide zij, het is nog zoo vroeg en ik heb wel zin, maar ik mag niet van Papa. Met den schemer misschien wel.

Sluiten