Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet Papa eerst vragen. Zij keek, zij zag dat Papa de hand ophield of hij het al te mal vond. Ik zie je later wel, fluisterde zij.

Een zanger met een zwarten knevel, kaplaarzen, een guitaar en een flambard schreed van de kerk, zingend: Zoowy — zoowy zoo dwingelandy! in de maat met het orgeltje. Colombine sloeg de oogen verrukt ten hemel, zuchtend: O zalig de vrouw van een kunstenaar te zijn! En zoo stond zij toen hij tokkelend voor haar kwam. Hij boog met een wijden zwaai van de flambard, hij sprak: Met u win ik de hoogste lauweren... Lauweren! herhaalde zij. En toen hij zeide: De menschen zullen naar u wijzen: ziet, de vrouw van den beroemden kunstenaar, kreeg zij tranen in de oogen. Geen duit in zijn zak! riep uit de verte haar Papa en Colombine beduidde den zanger met gebarenspel dat hij geduld moest hebben, zij wees hem een stoel onder den lindeboom.

Vooruit, haal op! riep de stem achter het stadhuis en een hardlooper kwam hijgend aangeloopen, met bloote beenen en het nummer één op zijn borst. Hij had houten schoenen die klopten op den grond en vlak voor het meisje bleef hij staan, maar hij trappelde nog. Ik heb

Sluiten