Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest als je het verleden had laten rusten, want knappere koppen daü^jij hebben hier niets kunnen leeren. Maar je bent gekomen om iets te zien dat het verstand te boven gaat. Kom mee, vrees niet.

Hij nam hem bij de hand. Eerst later begreep Potbul dat hij niet langer dan een etmaal daar geweest was. Hij zat versuft in zijn kamer, toen er een man aanbelde, die hem kwam zeggen dat zijn stadgenooten wachtten wat hij vanavond te vertellen had.

Waggelend en grauw van gezicht besteeg hij het podium.

Hij sprak de nieuwsgierigen toe en hij noemde ze niet stadgenooten, maar menschen.

Menschen, zeide hij, ik zal jullie iets vertellen wat je nog nooit hebt gehoord. Ik heb een reis gemaakt tien eeuwen geleden. Toen kwam ik in een stad die zeker duizendmaal grooter was dan de onze. Ik heb er zooveel gezien dat ik niet alles kan vertellen en het ergste zal ik verzwijgen want ik ben bang dat jullie er ziek van zouden worden.

Toen ik er aankwam was het nacht, maar er brandden zooveel lantaarns dat ik het niet merkte. Ik vroeg den vriendelijken ouden heer,

Sluiten