Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij streed zonder zich om anderen te bekommeren. Het besef van eenzaamheid hield het gevoel van zeldzaamheid in, dat de overschatting voortbracht, en geen enkel die niet meende meer waarde dan een ander te hebben, hetgeen hem een zoogenaamd recht verleende zich boven anderen te verheffen. Wie met meer dan gewoon verstand begaafd was blonk uit en stelde de wet tot zijn behagen. Het is duidelijk dat in zulk een tijd khaüefen en keizers konden bestaan.

De begaafden overschatten hun gaven zoozeer dat zij overtuigd waren alles, wat zij zich konden voorstellen, ook te kunnen bereiken en beheerschen. Het was de hoovaardigheid van koning Knut die de golven beval te bedaren, van den kikvorsch die om regen riep en het regende.

De Groote Khalief, met een buitengewoon verstand, had inderdaad bijna alles bereikt waartoe zijn voorstellingsvermogen bij machte was, hij was een heerscher over menigten en hun lot. Toen hij onmondig den troon besteeg had hij een aantal knapen van zijn leeftijd tot geleerden laten opleiden en daarvan mettertijd een academie gevormd, zoodat hij van veel kennis omringd was. Hij had de uitgestrektheid van zijn gebied, met al wat het inhield, laten meten en

Sluiten