Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbijgaat, en hun winst of verlies is minder dan de prijs van het ochtendbrood, soms maar een handvol schelpjes? Het spel gelijkt de vonk in het oog eener vrouw, het kruid der vergetelheid of wel het zoet vergif dat de droomen geeft. De geest, die door het spel gevangen is, büjft gedurig in beweging. Geven wij hem een spel den machtigen heerscher waardig.

Zij zetten de hoofden aan het werk en na veel vruchteloos zoeken en pogen werd onverwachts, men wist niet hoe of waar of door wien, gelijk bij alle groote scheppingen geschiedt, het schaakspel voortgebracht. Grootsche gebeurtenissen, zooals de ontdekking van een wereld of de vinding van het schaakspel, heeft niemand ooit aan een enkel hoofd toegeschreven, maar aan de tezamen vloeiende werking van gelijkgezinde geesten. Dit begrepen ook de onkundigsten van vroeger dagen wel.

De mannen van de academie droegen een ambachtsman op het schaakbord te vervaardigen van gewoon palmhout en cederhout en evenzoo de figuren. Er zijn na dien tijd kostbaarder stukken gemaakt, kunstwerken van goudsmid en juwelier, maar dat waren voorwerpen voor schatkamer of museum, niet voor

Sluiten