Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een engel, die op een berg zat te kijken naar de schoone aarde, raapte het op en las het. Bewaar me, riep hij en stond op om het zijn meerderen te melden, want hij was een kleine El. Toen Michael ervan hoorde liet hij een brief _ schrijven dien hij twee engelen van den derden rang opdroeg bij den godloochenaar te bezorgen. Zij schelden aan en wachtten op antwoord. Krijn las het verzoek onmiddellijk voor God te verschijnen. Dat is niet mogelijk, zeide hij, want God bestaat niet, en hij wierp den brief in de prullemand. De eene engel gaf hem te verstaan dat een verzoek als dit, indien niet voldaan, gewoonlijk door een dwangbevel gevolgd wordt, waaraan de andere toevoegde: Bovendien, wat kan het u deren als gij gelijk hebt? Onzin, ik heb gelijk, antwoordde Krijn, de deur dichtwerpend.

Michael haalde de schouders op over de verregaande verstoktheid en het natuurlijk het dwangbevel opstellen. Vier kloeke strijders, engelen van den tienden rang, zwaard en harnas aangegord, begaven zich op weg, aangevoerd door den kleinen El die het bevel moest dragen.

Toen zij, omstreeks vier uur in den namiddag, in de straat kwamen waar Krijn woonde, ston-

Sluiten