Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar hij, zonder een oogenblik te verliezen, begon op te nemen wat er nog te doen was aan uithangbord, kastje en paneelen. Ieder barstje in het hout, ieder streekje van den politoerkwast beschouwde hij zoo nauwkeurig, dat hij alleen bij het slaan van de torenklok bemerkte dat de tijd voorbijging. En wanneer hij eindelijk besloot het uithangbord het eerst af te doen, zag hij dat hij het tot morgen moest uitstellen omdat door het raampje al te weinig licht viel.

Dit was het uur voor Moeijens om na te denken hoe hij zijn werk het best kon voltooien. Dan ging hij uit en wandelde langs de bolwerken, peinzend over de moeilijkheden, zoolang tot hij duidelijk voor zich zag, hoe zij te overwinnen waren. In zijn geest was het werk dan ook voltooid, maar hij wist wel dat er morgen weer de moeilijkheden van de uitvoering te overwinnen waren.

En zoo kwam het dat de zolder vol stond met onvoltooide voorwerpen, waar eiken dag de klanten naar kwamen vragen.

Eens werd hij ontboden bij een schatrijk koopman, die hem zijn hooge feestzaal liet zien en hem opdroeg voor de spiegels aan de vier wanden de weelderigste lijsten te maken die men

Sluiten