Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het zelf gezien had, vertelde dat er in dat verre land duizenden kinderen verdelgd waren, dat liefdadige vereenigingen er over geklaagd hadden, dat de afgezant van een machtig rijk er aanmerking over had gemaakt, maar dat niets geholpen had. Hij was koud toen hij dit gelezen had. En hij wist wat hem te doen stond, hij kwam voor zijn moeder en hij zeide: Zoo waar ik je zoon ben, zoo waar zal ik die kinderen en hun moeders wreken.

Hij verliet zijn huis en hij reisde naar de stad waar de man woonde die ervan verteld had. Het was een oude heer, die in het prieel van zijn tuin lag en niet kon opstaan. Je ziet het, zeide hij, mijn beenen kunnen niet meer, daarom kon ik niets voor die kinderen doen. Wat wil je weten? Er valt niet meer te helpen, wat geeft het of ik je vertel op welke wijze zij verdelgd zijn? De wraak roept ze niet in het leven terug. Bovendien, je weet het, de vergelding is in de hand van den Heer.

De jonge man beval hem te spreken. Hij verbelde:

Het was een mooi land. Ik was er heen gebonden om handel te drijven en ik voelde mij daar zoo tevreden dat ik er bleef. Een zachter

Sluiten