Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn juweelen te pakken en aan het station een trein gereed te houden. Er waren gewichtige zaken, zooals hij zeide, van den staat die hij met andere grooten bespreken moest. De bewakers hadden hem nooit zoo bleek gezien.

De jonge man, vermoeid van de reis, was gaan slapen. Toen hij wakker werd vernam hij dat de kanselier vertrokken was naar een stad zoo ver weg dat hij weer een half jaar moest loopen. Die kanselier, zeide hij tot den waard, is dom, hij maakt het van kwaad tot erger. De man begreep hem niet. Maar de kanselier, die in den trein zat, werd er zoo wee van dat hij niet eten kon.

Hij kwam in een stad onder beschaafde menschen, die bewakers met schietgeweer niet noodig vonden, maar hij had zijn eigen mannen meegenomen en die hielden de wacht. De ministers van dat land verachtten hem en beperkten den omgang tot de zaken. Hij zat alleen in het paleis, naar buiten turend of er verdachte personen hepen. Om tenminste één avond van den angst verlost te zijn besloot hij een bal te geven, de aanzienlijksten werden uitgenoodigd. Bij het binnen komen verbaasden zij zich over het aantal dienaars, die hen onderzoekend aankeken; nog meer verbaasden zij zich toen midden in

Sluiten