Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soonlijkheden die tot de geschiedenis behooren, bevatten niet meer dan ieder ander sterveling zou kunnen opbiechten: eerzucht, winzucht, strijd tusschen goede en kwade neigingen, velerlei ongerechtigheid, ijdelheid, veel ijdelheid. In overeenstemming met de geringe mate van onoprechtheid, die Flaherty zich verwijt, valt de openhartigheid op waarmee hij over zijn ondeugden spreekt. Geen enkele poging doet hij om verzachtende omstandigheden aan te voeren voor handelingen, door hem zelf als „dirty tricks” aangeduid, en alsof hij een echte Christen was tracht hij ze niet goed te praten met een zekere moraal. Met „niets dan de waarheid” toont Flaherty zich eerder een kind van dezen tijd dan van de negentiende eeuw. Gelijk verwacht kon worden heeft menigeen zich over die openhartigheid geërgerd en haar schaamteloosheid genoemd. Om een voorbeeld te geven: Sprekende over zijn candidatuur voor het Lagerhuis erkent hij dat hij een tegen-candidaat belasterd heeft. Waar dient de laster anders toe dan iemand te benadeelen? vraagt hij, en wat kan men voor zijn mededinger anders wenschen dan nadeel, zoo veel en zoo erg mogeüjk? Wie belast met gewetensbezwaren ten strijde gaat, begrijpt niet

Sluiten