Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik, in dien tijd van overmatig welvaren in Grosvenor Gardens, kort na mijn 74en verjaardag, het eerste voorteeken van mijn einde herkende in het verlangen naar rust. Ik voelde mij dikwijls en gauw verzadigd. De zeldzaamste sigaren liet ik onaangeroerd wanneer ik er pas vijf of zes gerookt had, meer dan een halve flesch port smaakte mij soms niet voor het eten en ik maakte mij zorgen dat de voorraad in den kelder door anderen gedronken zou worden. Gelukkig heeft dit onpasselijk gevoel van verzadigdheid niet lang geduurd en werd het spoedig gevolgd door een heviger begeerigheid naar wijn, tabak en voedsel. Het was ongetwijfeld een symptoom van verval mijner levenskrachten. — Men ziet dat de krasse man hooge eischen stelde.

Mijn eigenlijke ouderdom, zegt hij verder, begon pas tien jaar later toen ik besefte dat voor velerlei dingen mijn belangstelling tanende was. Een mijner gebreken, waarvan ik tot nu toe veel heimeüjk verdriet had gehad, was een buitengewone schuchterheid jegens vrouwen. Zoolang ik mij herinner had ik nooit een persoon van het ander geslacht recht durven aan te kijken. De behoefte van mijn ziel om een vrouw te beminnen bleef altijd onvoldaan enkel door

Sluiten