Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingwaarde een bedriegelijken schijn maakten. Toch zat ik met een gloed in het hoofd, zooals ik nooit gekend had, te rekenen om het te vermeerderen en ik was er trotsch op dat ik het goed deed, want de cijfers werden gestadig hooger. De geldzucht is een verkeerde hartstocht, toegegeven, maar in die dagen meende ik nog dat het beter is van een verkeerden hartstocht vervuld te zijn dan van geen enkelen. Ook de maaltijden waren mijn vroolijkheid. Mijn dokter had mij ettelijke spijzen ontraden en hij had mij gewaarschuwd vooral niet te veel te eten, maar wanneer ik aan tafel ging zitten was mijn honger zoo groot dat ik tot mijzelf kon zeggen: Die geleerden vergissen zich weleens. Een heele kip smaakte mij nü beter dan vroeger een halve en Johnston, ziende dat ik er genoegen in had, plaatste de heele baron of beef voor mij ter bewondering. De eetlust ontaardde zelfs in snoeplust en ook van de kruisbessentaart nam ik gaarne groote hoeveelheden. Ik voelde het inderdaad als een compensatie voor een zeker gemis om heel den dag op iets zoets te kauwen, hoewel ik begreep, dat de onmatige gretigheid een veeg verschijnsel van den ouderdom was.

De sport behaagde mij thans op andere wijze

Sluiten