Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daag kon hij niet hier zijn want hij is langzaam ter been. Maar morgen staat hij hier en wees verzekerd dat het u dan moeilijk valt hem te antwoorden. Ik ben benieuwd naar dien geleerde, zeide Clemens, meer niet.

Hoewel er, veel te vroeg in het jaar, den volgenden morgen een benauwende hitte over de stad was gevallen, moest Clemens zich met de armen door de samengepakte menigte dringen. De groote klok had tien geslagen, hij had gebeden, hij wachtte met de armen over de borst. Een hevige koude windvlaag voer door de hooge deur en blies alle kaarsen uit behalve de groote die voor het kruisbeeld stond. En toen de zijdeuren gesloten waren, de kaarsen weer aangestoken, zagen de menschen in het midden een stoere kromme gestalte, een vreemdeling naar zijn zonderlinge dracht en zijn groenachtig gelaat te oordeelen. Er ging een geruisch van verbazing, maar luid daarboven, als de galm Van een klok, schoon om te hooren, klonk zijn stem, hoewel hij nederige woorden sprak: Ik, zeide hij, ben ongelukkig in mijn onwetendheid. Waarom bestaan er kerken zou ik willen vragen? Voor de religie? Dan kunt gij mij helpen door te zeggen wat religie is.

Sluiten