Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eersten keer binnen ging was de Zuidenwind buiten blijven wachten. Hij had zijn broeders verteld hoe schoon de woorden van den predikheer klonken en ze hadden zich om beurte aangemeld om Satan erheen te dragen. Zoo kwam het, dat de wind op het plein ieder oogenblik veranderde. Wanneer de barre Noorderling Boreas hem in den morgen had gebracht kwam een uur later Zephyros uit het Westen die ook wilde luisteren, en na den middag moest deze weer zijn plaats af staan aanEuros uit het Oosten. Zij wachtten om Satan weer weg te dragen, zij luisterden met genoegen naar den predikheer, ofschoon zij toch den zin der woorden niet begrepen. Wat weet het redeloos geblaas der schepping van zulke zaken als goed en kwaad, van zonde en genade? Toch kwamen ook de andere winden, Kaikias uit het Noordoost, Libs uit het Zuidwest met zijn regens, Skiron uit het Noordwest met zijn hagel, Apeliotes met zijn geuren, en zij wachtten en zij luisterden. Ook nadat Satan al lang zijn slecht bedrijf elders was gaan doen, Clemens in andere steden zijn heilzame leering verkondigde, kwamen die winden nog. Het wachten werd hun een gewoonte. Onwetend als zij waren gingen zij ook naar

Sluiten