Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gedrang, beschermen kon. Over de andere voordeelen er van kan de weetgierige in de bibliotheken lezen. Het is mogelijk waar dat het rentenierschap ook zijn nadeelen had, maar dat zou men evengoed kunnen zeggen van iederen staat waarin de mensch ook thans zijn leven heeft door te brengen. En het schijnt dat zulke nadeelen niet de heftigheid wettigen waarmede het rentenieren op een zeker tijdstip door het meerendeel der menschheid werd afgekeurd, beschimpt, verguisd. Men zou gerust kunnen beweren, dat er in die schier algemeene antipathie eenige afgunst school. Het is moeilijk een veronderstelling te maken van iets dat nooit verwezenlijkt kan worden, maar indien men toenmaals ieder mensch had gevraagd met de hand op het hart te zeggen of hij het niet aangenamer zou vinden zorgeloos te leven van rente, eerlijk verdiend welteverstaan, dan in het zweet des aanschijns te zwoegen voor het brood en eenige gemakken, gedurig in onzekerheid over den komenden dag, zou men zich niet hoeven te verwonderen als een groot aantal ondervraagden ja had geantwoord.

Hoe men over deze zaak ook denken mag, het geval van Joris toont duidelijk dat een rentenier

Sluiten