Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leefden onder andere omstandigheden, zij waren anders gesteld, zij hadden andere behoeften. Men leert op school, dat de Batavieren onmatig waren met den drank. Die gewoonte hadden zij van hun voorouders overgenomen, en die hadden haar vermoedelijk door het voorbeeld van hun góden geleerd. Toen de reus Thrymr den hamer van Thor had gestolen en hem slechts terug wilde geven indien Freyia hem tot bruid werd gezonden, kleedde Thor zich in het vrouwenlinnen en diende zich als Freyia bij hem aan. De reus riep om een bruiloftsmaal, waarbij de vermomde god een os en acht zalmen nuttigde, bespoeld met drie tonnen bier. Wat de dondergod deed behoorde een Germaansche krijger na te volgen en wat de krijger deed werd door zijn kleinen zoon bewonderd en voortgezet.

Tusschen Thor den god en Puymys den timmerman echter verging een lengte van eeuwen, gedurende welke de hoeveelheden ter verzadiging van den mensch verminderd werden. Niet alleen dat een gewone man geen ton bier en geen os meer noodig had, hij moest zich van lieverlede ook beperken tot de keuze tusschen de hoeveelheden, hij kon niet meer zoowel veel spijs als veel drank tot zich nemen, maar het een

Sluiten