Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VACANTIEGANGER

Hij WAS een onaangenaam mensch. Nooit had iemand het hem naar zijn genoegen kunnen maken, nooit was hij met een vroolijk gezicht van zijn bureel gekomen en toen mevrouw Lemmerts op den morgen van haar zilveren bruiloft wakker werd en hem hoorde mopperen kreeg zij onwillekeurig de gedachte dat haar huwelijksleven niet beantwoord had aan de illusies van haar meisjestijd. De man kan het niet helpen, dacht zij, hij had zich altijd meer zorgen gemaakt dan noodig was en zijn oude oom had dikwijls gezegd dat er zeker iets aan zijn lever haperde. Maar of hij het helpen kon of niet, zijn humeur had het leven in huis zoo onaangenaam gemaakt dat alle twee de dochters, op den dag dat zij trouwden, gezegd hadden dat zij dat gezeur, gezanik en gevit niet langer wilden hooren en geen voet meer over den drempel zouden zetten.

Wie met een gebrek van het lichaam of van den geest geboren worden zijn door het lot ten

Sluiten