Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achter gesteld en daartoe behooren degenen die met een slecht humeur het leven binnen komen. Het is waar dat geen enkel kind met een lachend gezicht voor het eerst de wereld aanziet, maar de meesten krijgen toch spoedig het vertrouwen dat het er niet slecht is en men ziet ze al na een paar maanden met een lach, zelfs met een glans om den mond. De kinderen die zich nog lang na de geboorte hier niet op hun plaats gevoelen, die huilend uit den slaap ontwaken, altijd beginnen met zich van de zuigflesch af te keeren en ondanks alle moeiten die men voor ze doet toch donker blijven kijken, zijn de uitzonderingen. Men noemt ze de lastige kinderen en men weet niet hoe lastig het humeur den dag ook voor hen zelf maakt.

Vroeger dacht men dat zulke kinderen geboren waren onder een gesternte, dat kwade vochten in hen had verwekt. Het is mogelijk dat het humeur Voortkomt uit het een of ander vocht in het gestel, men heeft echter waargenomen dat in het algemeen de slechtgeluimden een afkeer van vochten hebben, dat zij eerder droog zijn en niet gaarne drinken. Lemmerts was hiervan een voorbeeld. Aan het ontbijt schonk mevrouw altijd een kopje koffie voor

Sluiten