Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over blanken moest heerschen, maar aangezien er in het land geen eerlijker man was te vinden, hadden zij tenslotte berust in de verkiezing. En toen hij eenmaal het ambt vervuld had, ging er telkens bij een nieuwe verkiezing een groote roep, dat Dieudonné de eenige was dien men wenschte. Soms trachtte hij de eer af te wijzen, meenend dat hij de hooge plaats niet altijd aan een ander mocht onthouden.

En eens gebeurde het dat hij, weer tot het paleis geroepen, nadrukkelijk te kennen gaf dat een ander de voorkeur diende te hebben. De heeren van den Raad drongen aan. Al zijt gij zwart, mijnheer Dieudonné, zeiden zij, het volk heeft eenparig uitgesproken dat het geen blanke kent, die even eerlijk en verstandig het ambt vervullen kan. Hij antwoordde: Zoolang het volk zoo duidelijk de verschillen onderscheidt, blijft het mogelijk dat het een beteren vindt. Het volk, van de weigering hoorend, liep te hoop voor het paleis en schreeuwde: Alleen de eerlijkste man! Niemand dan Dieudonné! Hij trad op het balcon, hij wuifde en hij aanvaardde voor den zevenden keer.

Maar nauweüjks had hij zich in het paleis gevestigd of hij zon op een middel om te be-

Sluiten