Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen dat er ook onder de blanken een man moest zijn waardig voor het ambt. De raadsheeren meenden dat hij vergeefsche moeite deed. Gij kent ons niet, zoo spraken zij, noch onze overoude maatschappij. Ongetwijfeld waardeeren de meesten onzer de deugden en zijn wij van goeden wil om ze te betrachten, maar wij zien ze zoo hoog boven ons dat wij ze niet bereiken kunnen. Wat godsvrucht, oprechtheid en naastenliefde zijn weet een blanke evengoed als een zwarte, maar de naleving van deze beginselen heeft altijd boven onze macht gelegen. Wij hebben sedert de laatste eeuw zooveel goeds van uw ras overgenomen, dat wij meer vertrouwen in u stellen dan in een van ons.

Dieudonné glimlachte slechts en hij zond boden door het land om een man te zoeken die hem vervangen kon. Zij vonden weleens iemand die in aanmerking kon komen, maar altijd ontbrak er iets: de godvruchtige was hardvochtig tegen andersdenkenden; de eerlijke verbitterd jegens bedriegers; de menschlievende had te weinig eerbied voor de wet. Dieudonné bleef hopen.

Op een avond diende de heer Popham zich bij hem aan, blond en glanzend van haren, helder en blauw van oogen, zoo juist aangekomen

Sluiten