Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapen en kan dus nooit door een ander mensch als knecht behandeld worden.

Geen uur later bemerkte Dieudonné dat zijn plaatsvervanger zich in een andere zaak vergiste. Zij gingen ter kerk en terwijl zij het Onze Vader baden, zat Popham in zijn boekje te rekenen hoe hij de inkomsten van den staat verdeden zou. De raadsheeren lachten achter de hand en zeiden: Er schijnt in onze zeden toch een groote bekoring te schuilen. Na den dienst sprak Dieudonné hem bedroefd toe: Gij weet toch dat men niet om stuivers in den tempel komt; gij weet dat men een ander grieft als men daar rekent. Popham erkende zijn vergissing, zij gingen broederlijk naar het paleis.

Het was het uur waarop de president de behoeftigen ontving, dezen die om kleeding of voedsel kwamen, genen om raad of hulp. Zeker, zeide de plaatsvervanger, het hoofd van den staat behoort het voorbeeld te geven in onderlingen bijstand. Hij zat in de zaal, hij liet de bezoekers binnen komen, hij hoorde een ieder lan en gaf volgens zijn oordeel. Dieudonné keek :evreden toe. Toen het donker werd riep de plaatsvervanger: Voor vandaag genoeg! en hij aeval den dienaar de wachtenden heen te zen-

Sluiten