Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkelen burger geldt, geldt niet voor het geheele volk. Het volk neemt wat het niet ontberen kan.

Er steeg een geruisch in de zaal dat hij voor bijval hield. Inderdaad, zeiden de raadsheeren, maar geen enkel groette hem. Toen zij vertrokken waren zag de plaatsvervanger Dieudonné in een hoek met tranen op de wangen. Heb ik de wijsheid van de blanken dan verkeerd begrepen? vroeg de zwarte.

De plaatsvervanger antwoordde niet, hij peinsde. Een dag en een nacht peinsde hij.

Spoedig daarna begonnen de raadsheeren te gelooven dat hun president zich weer bevrijd had van de zwakheden der blanken. Hij deed als van ouds datgene wat een ieder in zijn hart het ware noemde. Zij zeiden: Alleen een zwarte is daartoe in staat.

Maar toen op een dag Dieudonné hun toonde dat de president een blanke was hadden zij veel tijd noodig voor zij gelooven konden dat hij onder zijn ware huidkleur naar de deugd kon handelen. Toen zij ervan overtuigd waren kozen zij voortaan een blanke, want voor de meesten bleef het verschil tusschen zwart en wit op het gelaat zoo groot als tusschen zon en maan.

Sluiten