Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich het hoofd niet willen breken met de vraag aan welk men den voorrang schenken moet. Genoeg zij dus, alle bespiegeling terzijde latend, de vermelding van het feit dat zich hier al in de jeugd van drie eerlijke harten de driehoek had gevormd, waaruit voor zooveel menschenlevens de moeiten spruiten.

Voor de vrienden was, zoo zij meenden, de oplossing dra gevonden toen, voor kruis of munt opwerpend, Anton op kruis zette en het lot deze zijde van het dubbeltje toonde. Zonder wrok, van ganscher harte erkende Andries hem als den winnaar en gunde hem al den zegen welken de hef de hem mocht toebedeelen. Anastasia evenwel leed maanden en maanden lang de foltering van den twijfel. Hoe zij de blaadjes van margriet of roos ook telde en uittrok, het een voor Anton, het ander voor Andries, hoe zij ook mijmerde en zuchtte, zij raakte gedurig in de war en kon niet raden wie van de twee haar eigenlijk het naast aan het hart lag. Was het toeval dat op een schemeravond de een, en niet de ander, tegenover haar kwam zitten aan het open venster? dat juist toen het pianospel bij den buurman haar week maakte in het gemoed? Zij wist niet eens dat zij ja geantwoord had,

Sluiten