Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar de zeep was op. Neen, als je vitten wilt kom dan met iets nieuws aan of houd anders je mond. Maar je hebt niets nieuws te vertellen want al mijn gebreken ken ik beter dan jij, ach man, ik ken mezelf al van dat ik zóó klein was. En als ik dan nog veel meer gebreken heb, veel meer dan ik zelf ooit kan weten, noem ze dan. Maar eigenbjk gezegd wou ik dat je naar den duivel liep. Neen, niet samen, jij alleen. Zou ik er nog erger aan toe zijn zonder jou? Wat een verbeelding. Ik voel me altijd best als je me niet aan de ooren zanikt. Ben ik de zeurpot of jij? Als je geen erger verwijten hebt, mag je wel wegblijven. Ziezoo, dat heb ik nu eens goed gezegd.

Plotseling bleef hij weer staan en keek verschrikt naar de lucht. Toen voer hij driftig uit tegen den geest naast hem:

Jawel, zeg dan maar alles tegelijk, al het gemeens dat je van me weet, ik zal je van antwoord dienen. Een lafbek, een hazenhart, toegegeven, maar waarom ik nooit tegen iemand een grooten mond opzet en waarom ik mij door anderen opzij laat dringen, daar hebben brutale vlegels zooals jij geen begrip van. Een kruimelzoeker, een peuteraar? op kantoor, bedoel je? Dat moet

Sluiten