Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IET KIND ZONDER NAAM

HeT MAG soms moeilijk zijn te beslissen hoe men handelen moet, moeilijker is het te oordeelen of men iets licht of donker moet beschouwen. Er zijn menschen die als kinderen gedachteloos doen, vertrouwend dat alles wel terecht komt en vaak blijkt dan dat er in het vertrouwen een wonderlijke macht schuilt, want vaak komt er voor zulke menschen inderdaad veel terecht. Anderen daarentegen, geboren met een nauwgezet besef van verantwoordelijkheid, rekenen en overzien een daad voor zij er toe besluiten, het is hun eerlijkheid die hun zorgen baart en soms heel een leven verduistert.

Dit overkwam een zekeren schoenmaker in de Breestraat en zijn vrouw, brave lieden die geen enkele zwaarwichtige gedachte hadden, laat staan een booze, die onbezorgd en vroolijk leefden tot den dag dat zij vernamen dat er een kind bij hen geboren zou worden. Na de kennisgeving sloten zij de deur, gingen zitten teeren-

Sluiten