Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het wezenlijke was en het ding de voorstelling. Daarvoor zijn wij te realistisch, wij nemen aan dat er geen naam kan zijn voor het ding er is. Wat voor zin heeft het dan, meneer, mij te raadplegen over den naam van een ongeboren kind? U kan mij niet eens zeggen of het een jongen of een meisje is. De helft van uw lijst is waardeloos.

En veronderstellen we dat u met een jongen wordt verblijd. Dan moet u eerst bepalen tot welken stijl hij behoort. Heeft hij iets Oostersch in zijn voorkomen, iets Chineesch of Arabisch, dan hoort hij tot de groep van Oostersche namen, die ontleend worden aan natuurverschijnselen, zooals Morgenster, Avondrood, Zomerdauw; of aan mooie planten, Wingerdrank, Mispelbloem, Granaatappel; ook wel aan deugden, zooals Deemoed, Trouw. Zulke namen worden bij ons zelden gegeven. Hoewel sommige families, die in hun zoon een klassieken stijl zien, hem graag naar het voorbeeld van Griek of Romein den naam van een deugd toekennen, zooals Constant, Eugène, Justus. Is het een meisje dan kiest men wel Katharine, Kaatje, Kitty, Trijn, de zuivere, of Kornelia, Kor, Neel, de standvastige. Heeft uw zoon een aanleg voor

Sluiten