Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEVROOLIJKE BROEDERSCHAP

Het WAS GOED dat er in de dagen van Elizabeth mannen waren die op verstandige wijze over hun onbedeelde naasten begonnen te denken. Hoe hard het vroeger voor het berooide volk geweest was herinnerden velen zich uit hun jeugd. Koning Hendrik had een barre manier om de ellende in het rijk te onderdrukken toen men in de steden zoowel als in de gehuchten, waar men ook kwam, altijd menschen aan de galgen hangende kon zien, wier misdaad niet anders was dan bedelarij. Dat was in den tijd toen de grooten zich de gronden toeeigenden, de pachters niet betalen konden en verdreven werden, toen er heele gezinnen rondzwierven en de ouders hun kinderen verloren, toen velen het brood moesten zoeken in verre landen of varende op de zee. Dat die jammerlijke toestand verbeterd was tot eer van een Christelijk land bleek wel uit het minder aantal galgen, in Londen en de omgeving niet meer

Sluiten