Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodige kregen, althans op de feesten vroolijktieid zou zijn. Wel, voegde hij er aan toe, moeten wij onderscheiden en alleen de behoeftigen kiezen, die zich behoorlijk gedragen. Er volgde een woordenstrijd met Cricket, die meende dat het met de barmhartigheid niet strookte voorwaarden te stellen van het aantal en het gedrag der behoeftigen, maar hun oneenigheid werd overstemd door het geroep der anderen.

In den beginne placht Cricket, wien de gelden gegeven waren, met den waard van een herberg overeen te komen omtrent een maaltijd, waarbij van het beste geschaft moest worden, voor een tiental armen, die hij tevoren had gekozen uit zijn schare en opgezocht in hun krotten gelegen buiten de parochiën van Woolwich tot Lambeth, het uur en de plaats met hen afsprekende. Hij beschikte zoo dat die maaltijd plaats had voor de broeders van de Vroolijke Barmhartigheid, gelijk op voorstel van Tinkwith, den notaris, de vrienden zich genoemd hadden, zelf ter tafel gingen zitten in Ye Oxhead and Coronet, opdat zij, gerust dat zij althans een deel van hun Christenplicht gedaan hadden, voldoening in de genoegens mochten vinden.

Maar reeds na drie van die feestgelagen

Sluiten