Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtszaal had gezien. Hij vroeg Cricket naar het aantal ten koste der broeders uitgenoodigd en hij vermaande hem de weldadigheid niet te overdrijven.

Toen nu op Sint Jan, slechts een jaar na de instelling van de broederschap, al de vertrekken van Ye Oxhead and Coronet door het uitschot van de stad dusdanig werden gevuld dat de vrienden, nog wel gezeten burgers en weldoeners, nauwelijks de zaal met hun eigen tafel konden bereiken door het gedrang en ook daar nog ettelijke nietsnutten aanwezig vonden, verborg Galyard zijn misnoegen niet en berispte hem gestreng, door de anderen bijgevallen. Cricket bekende dat de teerhartigheid hem te ver had gevoerd, met verontschuldiging dat hij het aantal van de armen onderschat had. Het blijkt, zeide hij, dat er in de wereld meer ellendigen zijn dan onze barmhartigheid bevatten kan, maar het spijt mij, mijn vrienden, dat ook hierbij de maat betracht moet worden.

In het midden van Oogstmaand besloten de Broeders een buitengewoon feest te vieren omdat twee hunner, Dobble en Tinkwith, den eerwaarden leeftijd van zestig jaar bereikt hadden en deze uitverkorenen, meenend dat zij God

Sluiten