Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LAATSTE STUIVERTJE

Hij IS sedert lang niets dan een woord dat in boeken voorkomt, maar onze grootouders hebben hem gekend en hoezeer zij op hem gesteld waren blijkt uit gezegden als: een mooie stuiver en op de stuivers passen. Hij was inderdaad mooi, de echte stuiver, en zeker werd er vroeger goed op hem gepast. Wel was hij de kleinste, kleiner dan de gemeene duit, maar hij behoorde tot een stand, in den tijd toen stand werd aangezien ook bij de munten. Wie rijk genoeg was om met eigen paard en koets te rijden zou toch het stuivertje niet geminacht hebben, de arme keerde het om voor hij het uitgaf en een kind, dat het ten geschenke kreeg, sprong en jubelde en was er een dag gelukkig mee. Hoewel hij niet meer waarde had dan eenige andere stuiver, penny of soldo, was hij de best geschapene ter wereld. Later, toen de menschen zoo kwistig werden dat zij zelfs de dubbeltjes lieten rollen, gaven zij, waarschijn-

Sluiten