Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHATMEESTER VAN COCANADE

_In HET geslacht Vervotte waren er altijd van vader op zoon veel merkwaardige gasten, die allen hierin overeenkwamen, dat zij een uitnemend talent bezaten om zich met hun gansche wezen, hun ziel en hun heil aan één enkele zaak over te geven, terwijl zij voor al wat daar niet toe behoorde niet de minste belangstelling hadden, zonder onderscheid van vreemde en verwant. Talrijke voorbeelden zouden genoemd kunnen worden van Vervottes die bezeten waren van een manie voor iets waar geen sterveling aan gedacht had en eens, in lang vervlogen tijd, leefden er zelfs drie broeders de een al even merkwaardig als de ander. Het zou te veel zijn de geschiedenis van alle drie tezamen te lezen, daarom moge thans alleen herinnerd worden aan die van den jongsten. De natuur had hem kloek geschapen en zijn moeder toonde dit met — genoegen, hoe zwaar Septiem op éénjarigen leeftijd woog, hoe stevig hij met zijn lange

Sluiten