Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

@Cheque Cheques z jn voor betaling aan niet-rekeninghouders.

Ze komen nog voor, deze niet-rekeninghouders; ze doen hun betalingen en innen hun ontvangsten in gewoon (baar) geld. Als een rekeninghouder aan een van deze lieden een betaling moet doen, dan kan hij tóch gebruik maken van zijn postrekening; hij kan n.l. betalen met een postcheque. +)V Mf r a/ ' Op c*e Postcheque vult de rekeninghouder met inkt duidelijk

en zonc^er veranderingen het bedrag in en de naam van hem of haar die het bedrag moet ontvangen; dat is een cheque ^(,/t f /<ays- / op naam. Of hij vult géén naam in; dan stelt hij de cheque

betaalbaar „aan toonder”. Een cheque aan toonder ^ y 0 kan door iedereen geïnd worden; het is dus van

fu,n groot belang er voor te zorgen, dat een cheque

Ce aan toonder niet in verkeerde handen komt.

tiftf/t Een cheque bestaat uit 2 deelen; cheque en advies

^ de cheque gaat naar

\ mijnheer X u A •

\ het advies gaat naar

1 »-• \ het girokantoor te

7 «M v”* ■■/**ff s-Gravenhage.

SêRik

-v^f» ‘tfóz *p wv /

^' c Cheque Gil advies

^ moeten worden *

^ >> p/derteekend^/

I

/V De cheque stuur je dus aan mijnheer X en het advies aan 1^/ ^ het Centrale Postgirokantoor te 's-Gravenhage; daar wordt

het geboekt en gezonden naar het postkantoor waar je de cheque betaalbaar hebtgesteld; daarmede zijn 1 of 2 dogen gemoeid. Als je dus wilt voorkomen, dot mijnheer X tevergeefs naar 't postkantoor gaat om de cheque te innen, verzend dan d© cheque 2 dagen later dan het advies.

Op die manier voorkom je dat mijnheer X de cheque tracht te innen vóór—dat het advies op ’t postkantoor binnengekomen kan zijn.

Maar denk erom, dat de dagteekening op cheque en advies tóch dezelfde moet zijn.

Cheques gebruik je ook als je zelf geld wilt opnemen van fe rekening.

Je doet dan net alsof je zelf mijnheer X bent: je vult de cheque en het advies in met je eigen naam of „aan toonder en verzendt het advies. De cheque behoud je zelf; na 2 dagen kun je daarop het geld halen of laten halen.

Het is erg eenvoudig met zoo’n postrekening en heel geriefelijk: je neemt toch later ook een postrekening?

Vergeet dan niet het nummer van je

postrekening met vette cijfers te vermelden in je briefhoofd: Postrekening

r *7 -f a a n

Sluiten