Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

net antwoord van den keizer

De gezant begon op die vraag een beetje te blozen, want de SpeleSanders wisten, wel, dat zij niet zeer nuchtere lieden waren. Vooral zo’n gezant, die altijd in het buitenland is, moest dat wel vaak ontdekken. Eigen< is de beschrijving nog erg dichterlijk, zei de gezant dan ook bedeesd, maar ik. zal U haar voorlezen, als U er prijs op stelt. En de gezant begon te —Keizerlijke brief: „Stalma is de wondervis van Onze eerbiedwaar.jge dromen Haar schoonheid wordt door niets overtroffen Haar ver*

, n'e* *e beschrijven, de couleur var Haar ogen is diep als de hemel nacht en het water dat zij inslikt stroomt als vloeibare diamant weg u>sen haar kieuwen. Stalma is de Wondervis van Speleland, wie het zou Haar te beschrijven, zou zich schuldig maken aan majesteitsschennis, btalma s heerlijkheid is niet te beschrijven/' Dat is het, zei de gezant j ' '•et heeft den Keizer behaagd het zo uit te drukken en zijn woord s de waarheid.

btiemer zeide natuurlijk, dat hij zeer getroffen was door de sierlijke woorden van den Keizer, maar hij zei ook, dat een zekere grotere nauwkeurigheid in de beschrijving geen kwaad had gekund. Want hij vreesde dat maar weinig mensen en maar weinig dieren, wien hij naar Stalma zou moeten vragen, zouden begrijpen wat hij bedoelde, als hij over een vis sprak, die ogen had zo diep als de hemel in de nacht.

Sluiten