Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57. Stokstijf

Want naarmate hij dichterbij"kta^^eek’JieThcht * langzamer 9'ng hij lopen, stralender te worden en StiermTr mofS .1.1 I,cht 'I?" d? wondervis ook wel besluiten daar werkelijk vlakbii te knm wan a les afyragen voor hij kon almaar nieuwe muren van het harde koraaT en d^T ^*"1, in de verto

richting van de Kraalbocht waar H» V dan keek hlJ ach,er ^ich in de

dacht hij aan alle vreselHke WssenhLL Va" Zwar‘ watfr >•* en dan

rneer «rgens anders heen zou kuïnen gaan I^die^haaT Ücht n°0i< ergens anders zouden inol^n j . en aie. haar l,cht nooit meer

(oppen. En dan stap" hij teer'door O? de b?ch‘ h“" valse

leel dicht. Maar toen hii zeer dirkt ki'i ^P dLS manier„naderde hij de vis nu lij te werk was gegaan want hoe n T-S’ ^f.9 j6ep tocb koe onbezonnen laar erg te verschrikken oTmi°rh M|0°£ de V's kunnen vangen zonder

ïtiemer^bleef stokstij staan. P'J" ** d°en of ,e ^schndigen?

Nog had Stalma hem niet gezien, want anders zou zij wel een teken 3 ten.n5* 9 j9eVen’ Maar kwam hij nu nog nader, dan zou zij zich

de Bochfaf^o" T^l^35 6r bÜ a"e 8ngsten' die zij vóór de dieren van hPnelf h‘ j * hebben n°9 weer een nieuwe angst, mi voor Stiemer

bijgekomen en dan was er minder kans dan ooit, dat Stiemer haar zou

dalT rr Stlemer begreep, dat hij tot iedere prijs moest voorkomen J M iV * ban? voor hem werd en het beste wat hij doen kon was haar

Jöór het eers^zfen A hÏ f*" de had' S*alma ">°es‘ bem

diken en k j Hj a' ee,n hele Poos zeer rustig naar haar stond te

ijken en als zij hem de eerste keer zag, mocht Stiemer ook volstrekt oeen jebaar maken waaruit kon blijken, dat hij hier was gekomen om haar te

>ok9"okrtH|msfarab 6ef f'tpe-n]’ii eenmaal stokstijf was blijven staan, verdlr X, * ‘ j e" toeï h'J dat een goed uur had volgehouden ging hij

alm op de grond zitten. En zo keek hij naar Stalma. 9 9 J

Sluiten