Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76. Het triomfantelijke telegram wordt verzonden

Eindelijk besloot de kapitein van de Diepduiker nu ook eens te vragen, wat er eigenlijk aan de hand was. Hij begaf zich met de sloep naar een van de vissersschepen. De vissers zeiden niets, maar wezen pralend naar de twee schepen, die het net trokken. De oudste visser trad vervolgens naar voren en zei met tranen in de ogen en zo deftig mogelijk sprekend tot den kapitein: Jongenheer, de zaak zit zo, dat we er in geslaagd zijn de vis, die het licht heeft, te overmannen in het net, dat u voor u ziet, zodat we hem gevangen hebben en naar ik vertrouw zullen bemachtigen. Hierna zweeg hij en verder ook iedereen, want het woord was nu aan den kapitein van de Diepduiker. WAT???, riep deze uit, HEBBEN JULLIE STALMA GEVANGEN??? Wou je zeggen, dat je de lichtgevende wondervis in dat net hebt?? Wou je dat zeggen?? — Juist, meestert, zei nu weer de oude visser. Dat wou ik zeggen en volhoudenl — Hemel,’ riep nu de kapitein: Wou je daarmee beweren, dat alles in orde is? en hij greep den ouden visser bij zijn jas. Alsjeblief, riep deze en hij knikte verheugd. Wat een opeenstapeling van vreemde gebeurtenissen, mompelde de kapitein. Dus alles is toch nog in orde gekomen.

Het bericht verspreidde zich snel op de oorlogsschepen: Stalma is gevangenl We hebben ’m. Wat ral die ellendige Sliemer op zijn neus kijken! En wat zullen die verworden Spelelanders met hun zeetuinen dat akelig vinden. Leve Boegland. Haar toen men zich een poosje ongestoord had overgegeven aan dergelijk vreugdebetoon, kwam er toch weer enige twijfel boven, want naar het heette gaf de wondervis een sterk, stalend licht af en in het water waar het net zo ongeveer moest liggen, was niets te zien. En het licht??, vroeg dan ook de kapitein van de Diepduiker, waar

is het licht dan? Het licht , zei nu weer de oude visser zou U

licht geven als u gevangen zat in een net.. . . ? Dat was slim opgemerkt en daartegen viel niets te zeggen. Prachtig, zei de kapitein dan ook. Nu snel naar open water en daar Stalma opgehaald. Dan kunnen we het dier zien en overleggen wat er verder moet gebeuren. Ik zal intussen het telegram zenden aan den voorzitter van de commissie voor de zeevaartkunde.

Sluiten