Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77. Pret van Boeglanders en haaien

stralen van Boegla'ld^VictoHe^Diepd^kerQ^'5'l^dd" n°9 df

voorzitter moest de bevolking ha^ vre^H B°e9'and- °p beve' van den bet passend oordeelde om voor deze„tij"°9 even inhouden, omd.it hij optochten spontaan doof de straten teTZ lT " zevenhonderd fakkelven de vis. Kinderen mochtenzolang tïl'*"' 'n Verband m* bet licht lampions in de vorm van wonderlijke JCT*" “i T-0esten meeloPen met zo n indrukwekkend gezicht op dat Inm • 3 d'® °Ptocb*en leverden

werden. Het mooist w« «n n£P’ d *, sommi3,e, mensen een beetje bana winnende lichtvis van Boegland”'ha'd9'"’^ S° da,J.en dat de naam „De ovei-9missie voor de zeevaartkunde had pL^enom' V°°rzitter Van da «mhad een nieuwe knop op zijn grote unifo^mn^T * ‘n ®®n. °pen rijtui9 bij van een visje. Hierin zat een lichtje dat aa7In aanbren9en in de vorm 'os in gejuich, toen de voorzitter voorbijreed kn'P en iederee" barstte

kon ophalen. De twee vissersschepdiehetroktm®" he* net en in een nauwe kring daar omheen laoén de .laflen in bet midden

met uitpuilende ogen naar wat Jng gebeuren °°rlo9ssc^pa"- Iedereen keek was te hulp geroepen, om het net u!t hel water ? T d® drijvende bokken zwaar, dat er geen kans op was da d. !■ L ! hl'se"- want dit was zo konden halen. De bok was langham begonnen ï' h™* ha?deh bi""«" I de adem m en rolde bijna overboord zo v!r L huS®" ®" iederee" hield Op die manier keek niemand naar wat er aan de e'd9 T" °Ver de rai,in9schepen gebeurde. Anders zou men gezien hehb ^ kjnt Van de °°'I°9Svan haaien, die helemaal niet meer klndf hebben- ,dal daar overal koppen steken. Anders zou men misTchten van be‘ 'achen' boven water uit-

De haaien maakten rare grimassen naar^e'lk^d'lerdocbt hebben gekregen. j boven water uit en een sla^de er «Ks n ±1’ 'T* Spr°ngen » boog ! gevent Iets wat eerst veel opzien en v ? " andere een knipoogje te waarna alle andere haaien ook gingen "rob"^?^ fÖ‘® Vr®Ugde baardewelke opnieuw aanleiding gaf tof9 dolL ,7 i knipogen' een bezigheid, komen, als het net boven water *, ""!-?^6 °ver wa‘ *°meteen zou

Sluiten