Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81. Vrede

ZO ontzettend 'vee! in ^ Vr6emde 9edach,e- da‘ zojuist nog

niets meer. De zeeTao zee^ll 9eWe,eSt e" "u Reling in het geheel zijn tandhaaien of zaagkaaien vieTiets" n°Ch Van

men heel nauwkeurig iets te vernemen Pk i6"' °,0k V'B er' al luislerde

en bovendien kwam de zon weer door zodat^lï ^ 'eeUWen °p het vlot uitzag. De Boeglanders keken elkenri ’ d * 65 er even zonni9 en vredig

hoekje eens ferm in de arm o ' te "3 a0n'knepen zich in een te dromen en toen Week dat de ZISn’ Y- ** 0196,1 niet in hun bed lagen

kwam er een algehele oduchtLnVT?' *°m*nd ""Mik vredig was, ^t alle leden van de diyërse bemünnZ ,T de °iepduiker ^<* Ooed.

doen en hij zeide verder, dat hij niet eerd" T *“ goed moesten

3m met de andere kapiteins te overlenn ^ T vo'9ende da9 hereid was Dp die manier werd het leven heel 9960 *** Br tbans gedaan moest worden vallen van de avond hoorde min oT^T n" ™ tegen

pelen en ook werd hier en daar oezn P V6richlllende schepen een harmonica ■ad opgehangen toenIe„vernomenhaTva d ^6" m6" dB "****' die net had weggahaald, zag de Boeglandse Jl ♦ Van9ft van de wondervis, nog eestelijk uit. 9 ds oot er dle avond zelfs enigszins

»—.. é,L, hr h*“

hcht, zooals hij nu al een Daar dan»n u naar ^talma en haar

eerste keer het gevaTas" gewektoT'dlT' ?**" ™ B" *** als d* omdat het zo'n prachtig gezicht wac o !?"’* m.et °9en vol tranen, stralend door het water te zien zwom,' m ** ,wo'lder,ii|<e vis daar kalm en men werd zeer ontroerd. Stalma was de'hele d ^ f1.6* wel niet anders kon of bleven. Na een tijd had Sbemer z n ^ ,n de buurt 9e'

helemaal verwonderd was geworden door open9evouvven, omdat hij 1

en juist toen des mkS^T zof was dT YTT ^ Z° h*W" «*»* een sierlijke bocht onder de eene arm van stvüÜT**"' W3S Stalma met kalm en zacht ademend op ziin arm k St,6mer do°i;geschoten en was zij te bewegen en zelfs nauwelijks adem t , kT 'f9en' Reiner dorst zich niet stroomde nu vlak bij hem water dat * I üT T9* de kieuwen van Stalma had de ogen gesloten Zo WeÏ’htuT "" B" Slia™l

Sluiten