Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98. Starend in het vuur. . . .

■ De landing van de Boeglandse soldaten op het strand geschiedde zonder de geringste moeilijkheid, hoewel met weinig lust. Achter op het strand kon men de vuren zien branden. Hen kon uit de verte echter met zien met welk doel. De commandant gat het bevel: Liggen! en alle soldaten werpen zich op hun buik. Langzaam sluipend ging het nu voorwaarts in de richting van de duinen. Toen men dichterbij gekomen was kon men zien dat er achter de vuren een soort van meertje was, waarin de gloed van vlammen op fraaie wijze werd weerkaatst. Tussen de vuren en het meertje kon men de secretarisvogel met grote waardigheid heen en weer zien toe stond hij even stil en dan riep hij op geheimzinnige toon: Brandt mun vlammen! - in de richting van de vuren en: Siddert mijn dieren - in de richting van het meertje. Heer viel er niet te ontdekken en het waardig uartnnn van Hp Vfinel maakte diepe indruk op de Boeglanders.

Nader en nader waren zij bij de vlammen gekomen en het was duidelijk, dat wanneer zij zo voort bleven schuiven, zij binnen enige ogenblikken op hun buik in het vuur zouden komen te liggen. De manschappen wierpen een ongeruste blik op den commandant, maar die wist niet precies wat hij zou bevelen, dus hield hij zijn mond maar. Toen men helemaal vlak bij het vuur was gekomen hield men dus maar vanzelf op met kruipen. Het warme gezichten en pijnlijke ogen staarde men nu in de gloed. Thans, sprak nu de commandant, die moeizaam overeind kwam, gaan wij het meertje omsingelen, want naar het mij voorkomt bevindt zich daarin iets geheimzinnigs. Haar om het meertje te omsingelen zou men dwars door het vuur moeten, dus bleef iedereen maar plat liggen Vooruit, zeide de commandant, dwars door het vuur, dat is het enigel Ge kunt dan onmiddellijk te water sPrl"9enHij twijfelde wel aan de juistheid van dit bevel, maar alle Boeglandse soldaten kwamen overeind en maakten zich, ontzettend verdrietig gestemd, gereed om dwars door de vlammen naar het meertje te rennen.

Sluiten