Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II

EEN BELANGRIJK BESLUIT

Het ging Els veel te langzaam. Weken duurde het, voor haar ouders eindelek een beslissing namen. Meneer Verschoor had zijn oor hier en daar te luisteren gelegd, hij had inlichtingen ingewonnen over de mogelijkheden en vooruitzichten en eindelyk, op een Zaterdagavond, werd het grote besluit genomen.

Er stond,, een eindje buiten het dorp, in een sparrenbos, een grote villa, die tot voor twee jaren bewoond was door een ryken, Amsterdamsen bankier. Deze had het huis zelf laten bouwen, maar toen zyn zaken achteruit gingen, was hij plotseling naar de stad vertrokken. Sinds die tyd stond het huis leeg. Een makelaar in de stad had het voor weinig geld gekocht, maar hoe hy zyn best ook deed om het weer te verkopen, dat lukte niet. Het huis zag er niet bepaald fraai uit. Sommige ruiten waren gebroken. De verf was van de kozynen en op de tuinpaden woekerde het onkruid. Vroeger was er een prachtig gazon geweest voor het huis, maar nu leek het wel hooi. Aan dat huis dachten de heer en mevrouw Verschoor.

Meneer Verschoor ging naar de stad, om te praten met den eigenaar van het huis. Deze was bereid, om het voor twee jaar te verhuren en hij zou het dan natuurlyk helemaal opknappen. Meneer Verschoor speelde open kaart. Hy vertelde, dat hy het met een pension wilde proberen en dat hy pas over kopen dacht, als hij zeker wist, dat het nen-

Sluiten